ترنسنت - موسسه شبکه مترجمین ایرانیان

پلتفرم ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

پلتفرم ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

شبکه مترجمین ایران با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.

بازدیدهای اخیر