عکس پروفایل تستشو

تستشو (آرسس راهکار ارتباطات)

سامانه آنلاین آزمون های خودشناسی

عکس پروفایل تستشو

تستشو (آرسس راهکار ارتباطات)

سامانه آنلاین آزمون های خودشناسی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

اعضا هیئت مدیره