تست من

پلتفرم ارائه خدمات آزمایشگاهی در محل

پلتفرم ارائه خدمات آزمایشگاهی در محل

خدمات آزمایشگاهی دیجیتالی (آنلاین) تستِ‌من با تجهیزات مدرن و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می تواند خدمات آزمایشگاهی را در محل شرکت یا سازمان انجام ‌دهد.

بازدیدهای اخیر