تصویر رویای قدیمی

تهیه و تولید فیلمهای سینمایی ویدئویی، سریال و فیلم های کوتاه مستند و داستانی

تهیه و تولید فیلمهای سینمایی ویدئویی، سریال و فیلم های کوتاه مستند و داستانی

شرکت تصویر رویای قدیمی به تهیه و تولید فیلمهای سینمایی ویدئویی، سریال و فیلم های کوتاه مستند و داستانی می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
علی شاهیده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر