تعاونی تولیدی و توزیعی بهارستان رایان

دیجیتال و سخت افزار

دیجیتال و سخت افزار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بهارستان رایان به مونتاژ کامپیوترهای رومیزی و تخته هوشمند می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر