تفکر درخشان پایا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان ولیعصر، عدالت 23، مجتمع باران، واحد 8

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
عادل زاغی
مدیر عامل
حسین مؤمنی
رئیس هیئت مدیره
صدیقه بابایی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر