توسعه امن چابک

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان جنوبی، بیرجند
صدف ، خیابان ((اصلی)) ، بلوار دانشگاه ، پلاک 0 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
هادی خسروی
رئیس هیئت مدیره
حسین مودی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر