توسعه سرمایه گذاری توکان افزار

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
جهاد، خیابان دهم، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، پلاک 78، طبقه سوم

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
یوسف بیارش
مدیر عامل
مهدی سلگی
رئیس هیئت مدیره
محمد خلیفه ای
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر