توسعه صنعتی

سرمایه گذاری خطرپذیر برای کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری خطرپذیر برای کسب و کارهای نوپا

مدیریت بخش خصوصی با بهینه‌‌سازی ساختار دارایی‌ها، حل و فصل پرونده‌های حقوقی، بالابردن سطح شفافیت و گزارش‌دهی، ایجاد تنوع در دارایی‌های مالی و سرمایه‌¬گذاری در بخش‌های جدیدی مانند حوزه تکنولوژی و اینترنت از جمله خدمات این مجموعه می باشد.

بازدیدهای اخیر