عکس پروفایل توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

توسعه نرم افزارهای مدیریت تغذیه

عکس پروفایل توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

توسعه نرم افزارهای مدیریت تغذیه

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: دانش بنیان
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اعضا هیئت مدیره

زیرمجموعه ها