توسعه متالورژی پارسیان فلز

بازیافت نیکل از کاتالیست‌های مستعمل با راندمان بالای 95 درصد و تولید فلزات با استفاده از فرآیندهای هیدرومتالورژی، پیرومتالورژی و الکترومتالورژی.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر