توسعه پترو داده شریف

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دریان نو، خیابان همایون شهر جنوبی، بن بست مه پیکر، پلاک 5، طبقه پنجم

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
محمد آکو
مدیر عامل
فریدالدین سلیمانی
مدیر عامل
لادن خواجه نوری
عضو هیئت مدیره
فرشاد مطبوع
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر