توسعه گوهر شناسی ایران

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه همکف ، مرکزگوهرشناسی ،موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
سایت اصلی

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

بازدیدهای اخیر