توسکا تجارت آریان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
شهرک صنعتی بیستون ،خیابان نوآوری 3،روبروی شرکت جهان آرتا
اعضا هیئت مدیره
نرگس کیهانپور
عضو هیئت مدیره
مشاوران
محمدرضا شمشادی
اعضای اصلی هییت مدیره
افراک
بازدیدهای اخیر