توسکا تجارت آریان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
شهرک صنعتی بیستون ،خیابان نوآوری 3،روبروی شرکت جهان آرتا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
نرگس کیهانپور
عضو هیئت مدیره
مشاوران
محمدرضا شمشادی
اعضای اصلی هییت مدیره
بازدیدهای اخیر