تولیدی تینار فوم خزر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، مازندران، سوادکوه
نارنجستان، دهستان چایباغ، آبادی شهرک صنعتی بشل، محله شهرک صنعتی بشل، خیابان صنعتگر 2، خیابان صنعتگر1، پلاک 24، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
محمد مهدی محمدی
رئیس هیئت مدیره
فریبا بریجانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر