تولیدی فیله شمال منطقه آزاد انزلی

بازرگانی، صنایع غذایی

بازرگانی، صنایع غذایی

تولیدی فیله شمال منطقه آزاد انزلی در زمینه بسته بندی و فرآوری گوشت، مرغ، ماهی و مواد گوشتی و پروتئینی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر