تولیدی و صنعتی تابا الکترونیک

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
داوودیه ، خیابان شمس تبریزی جنوبی ، بن بست آذرنوش ، پلاک 2 ، طبقه اول ، واحد 3

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
حسن افکار
مدیر عامل
مینو رحیم
عضو هیئت مدیره
دانوش افکار
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر