تولید مواد اولیه شیمیایی آرمین الوند پویا

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
محله 15خرداد ، خیابان وصال شیرازی ، کوچه 15خرداد50 [وصال 5] ، پلاک 52 ، طبقه منفی 1

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
فاطمه حقیقت
مدیر عامل
علیرضا حجاری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر