عکس پروفایل تکنوتجارت

تکنوتجارت

مرکز نوآوری تخصصی فین‌تک و تجارت الکترونیک

عکس پروفایل تکنوتجارت

تکنوتجارت

مرکز نوآوری تخصصی فین‌تک و تجارت الکترونیک

مرکز نوآوری تخصصی فین‌تک و تجارت الکترونیک

مرکز نوآوری تکنوتجارت سه نقش شتابدهنده، استارتاپ استودیو و سرمایه گذاری خطرپذیر را ایفا می کند. این مرکز بر حوزه های فین تک و تجارت الکترونیک تمرکز دارد.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر
سری سرمایه گذاری A
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و سوم، پلاک 5
مرکز نوآوری تکنوتجارت
ایران، تهران، تهران
میدان آزادی، اتوبان لشگری،. بعد از ایستگاه مترو بیمه، نبش رستمی (بیمه سوم)، مرکز نوآوری تکنوتجارت

اعضا هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره سابق

سرمایه گذاری ها

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی

اخبار