تیچ کلود

زیرساخت آموزش آنلاین زبان انگلیسی
آموزش: فناوری آموزشی: ابزارهای یادگیری زبان

زیرساخت آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
جاویدان
افراک
بازدیدهای اخیر