تیکه

دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، همدان، همدان
سایت اصلی
رایانامه

دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

اپلیکیشن تیکه نرم افزار بر پایه سیستم عامل اندروید است که توسط زبان javaتحت android 2.2.3 studioنوشته شده است . ای اپلیکیشن میتواند به دانش آموزان و به طور کلی کسانی که مطالعه ی بر اساس ساعت دارند سرویسی به نام دفتر برنامه ریزی ارائه کند که با در نظر گرفتن اولویت های فردی هر کاربر میتواند برنامه ریزی متناسب را ارائه دهد.همچنین علاوه بر این امکان ثبت برنامه اجرا شده توسط کاربر وجود دارد که به این واسطه اپلیکیشن ضریب تغییرات و میانگین و موارد آماری دیگری را محاسبه میکند و به کاربر ارائه می دهد.

بنیان‌گذاران
پارسا اولیایی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پارسا اولیایی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر