تیک تاک

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی، الکترونیکی و هوشمند

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی، الکترونیکی و هوشمند

فروشگاه اینترنتی تیک تاک در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده و در حوزه فروش لوازم خانگی، الکترونیکی و هوشمند فعالیت دارد.

بنیان‌گذاران
نیما امیری
بنیان‌گذار
زهرا ناظمی
بنیان‌گذار
رویا ناظمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
نیما امیری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر