تیک خوان

سرویس آنلاین تصحیح پاسخ برگ‌های چهار گزینه‌ای

سرویس آنلاین تصحیح پاسخ برگ‌های چهار گزینه‌ای

تیک خوان سرویس تصحیح آنلاین پاسخنامه های 4 گزینه ای است. کافی است تا پاسخ‌برگ‌های اسکن شده با کیفیت حداقل 100dpi در تیک‌خوان آپلود شود تا کار تصحیح در همان لحظه به پایان برسد. همچنین هیچ نیازی به دسته‌بندی یا مرتب سازی برگه‌های اسکن شده نیست.

بنیان‌گذاران
مهدی دهقانی محمدآبادی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی دهقانی محمدآبادی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر