تی تک - توسعه یکپارچه تراکنش کارور

ارائه دهنده راهکارهای هوشمندسازی پست و لجستیک

ارائه دهنده راهکارهای هوشمندسازی پست و لجستیک

شرکت توسعه یکپارچه تراکنش کارور یا تی تک با شراکت دو هلدینگ سرمایه گذاران فن آوری تکوستا (گروه توسن) و هلدینگ نوین ایده فاخر ایرانیان از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است.هدف شرکت ارائه خدمات یکپارچه فناوری اطلاعات در حوزه پست، پست لجستیک، پست مالی و حمل و نقل می باشد بویژه برای اولین اپراتور (کاروَر) خصوصی پست کشور.شرکت تی تک بر مبنای یک سیستم مدیریتی ایجاد شده است که مشتریان را توانمند کند و پایه ای برای تصمیم گیری ایجاد نماید.

جذب سرمایه
هولدینگ فاخر
بازدیدهای اخیر