تی هاب - افراز پایانه فاخر ایرانیان

مکانیزاسیون فرآیند سورت بسته های ارسالی

مکانیزاسیون فرآیند سورت بسته های ارسالی

شرکت افراز پایانه فاخر ایرانیان (تی هاب ) در سال 1394 اولین نمونه هاب مکانیزه در ایران را ایجاد کرد. تی هاب با استقرار دستگاه های مدرن و به روز دنیا، فرآیند سورت بسته ها را بطور کامل مکانیزه کرده ، بدین ترتیب و با استفاده از تکنولوژی و شیوه های رایج شرکت های معتبر دنیا ، سرعت، دقت و بهره وری را بطور چشمگیری افزایش داده است. مهم ترین مزیت تی هاب، طراحی آن است. تمامی فرآیندها، از شناسائی و کنترل مبدأ و مقصد تا توزین و اندازه گیری حجم و سورت بسته های پستی، کاملا اتوماتیک و با حداقل دخالت انسانی عمل انجام می شود.

جذب سرمایه
هولدینگ فاخر
بازدیدهای اخیر