جاروب

سامانه جمع آوری پسماند خشک
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه هدیه، پلاک11

سامانه جمع آوری پسماند خشک

جاروب سامانه‏‌ی جمع‏ آ2وری پسماند خشک است.

بنیان‌گذاران
امیر نیک مرام
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
امیر نیک مرام
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر