عکس پروفایل جهاد سبز

جهاد سبز

اجرای طرحهای منابع طبیعی وجنگلکاری و ایجاد ونگهداری فضای سبز

عکس پروفایل جهاد سبز

جهاد سبز

اجرای طرحهای منابع طبیعی وجنگلکاری و ایجاد ونگهداری فضای سبز

اجرای طرحهای منابع طبیعی وجنگلکاری و ایجاد ونگهداری فضای سبز

شرکت جهاد سبز به طراحی و اجرای طرحهای مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و دامداری می پردازد.

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، پلاک 5 ساختمان جهاد کشاورزی، طبقه 6
سایت اصلی