جوان تل

پلتفرم خرید خط تلفن ثابت اینترنتی و مرکز تلفن ابری

پلتفرم خرید خط تلفن ثابت اینترنتی و مرکز تلفن ابری

شرکت های ارائه دهنده سیپ ترانک در ابتدا فقط خط تلفن اینترنتی به صورت سیپ ترانک ارائه میکردن و مشتریان برای راه اندازی سرویس ویپ و مرکز تلفن مجبور بودن با چندین شرکت در ارتباط باشند اینگونه شد جوان تل متولد شد و ۰ تا ۱۰۰ پیشنهاد شماره، خرید شماره از اپراتور های مختلف و راه اندازی تلفن اینترنتی فعالیت نمود.

بازدیدهای اخیر