جوپیتر

آکادمی آموزش بازاریابی و فروش با دوره های خارجی
آموزش
تبلیغات، بازاریابی و فروش

آکادمی آموزش بازاریابی و فروش با دوره های خارجی

فعالیت این شرکت از تاریخ 1401/11/08 متوقف شده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
خانه نوآوری
بازدیدهای اخیر