عکس پروفایل جوپیتر

جوپیتر

آکادمی آموزش بازاریابی و فروش با دوره های خارجی

عکس پروفایل جوپیتر

جوپیتر

آکادمی آموزش بازاریابی و فروش با دوره های خارجی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی