عکس پروفایل خانه خلاق و نوآوری اشراق

خانه خلاق و نوآوری اشراق

خانه خلاق فرهنگی و تبلیغی

عکس پروفایل خانه خلاق و نوآوری اشراق

خانه خلاق و نوآوری اشراق

خانه خلاق فرهنگی و تبلیغی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: خانه خلاق
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، قم، قم
میدان روح الله، معلم 10 ، فرعی 3

سازمان ها یا نهادهای بالادستی