عکس پروفایل خانه خلاق و نوآوری زینو

خانه خلاق و نوآوری زینو (مرکز توسعه خانه های خلاق و فرهنگی)

شتابدهنده تخصصی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی

عکس پروفایل خانه خلاق و نوآوری زینو

خانه خلاق و نوآوری زینو (مرکز توسعه خانه های خلاق و فرهنگی)

شتابدهنده تخصصی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی

شتابدهنده تخصصی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی

ایجاد فضای کاری مناسب، شبکه سازی و تیم سازی، خدمات مشاوره و منتورینگ و در نهایت کمک به جذب سرمایه از خدماتی است که تیم ها در خانه خلاق زینو به آن دسترسی دارند.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: خانه خلاق
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
خیابان امام خمینی، فهادان، خانه تاریخی حیرانی، پلاک 9

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره

شتابدهی