خانه خلاق و نوآوری زینو

شتابدهنده تخصصی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
خیابان امام خمینی، فهادان، خانه تاریخی حیرانی، پلاک 9

شتابدهنده تخصصی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی

ایجاد فضای کاری مناسب، شبکه سازی و تیم سازی، خدمات مشاوره و منتورینگ و در نهایت کمک به جذب سرمایه از خدماتی است که تیم ها در خانه خلاق زینو به آن دسترسی دارند.

بنیان‌گذاران
سید مرتضی نقیبی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
الهه افسریه
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر