عکس پروفایل خبرگزاری ورزش ایران - ایپنا

خبرگزاری ورزش ایران - ایپنا (ایپنا)

خبرگزاری تخصصی ورزش

عکس پروفایل خبرگزاری ورزش ایران - ایپنا

خبرگزاری ورزش ایران - ایپنا (ایپنا)

خبرگزاری تخصصی ورزش

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

رایانامه

بنیان‌گذاران