خدمات مهندسی فن آوریهای پیشرفته نوین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین ابتدای خروجی شهرک صنعتی بهارستان خیابان رباط ماشین پلاک 14
اعضا هیئت مدیره
ابوالفضل خوشنواز
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر