خدمت از ما - ایده گزین خدمت افزار مانا

اپلیکیشن خدمت در منزل

اپلیکیشن خدمت در منزل

خدمت از ما یک اپلیکیشن خدمت در منزل می باشد.

بنیان‌گذاران
حمید طهماسبی
بنیان‌گذار
حبیب صادقی نژاد
بنیان‌گذار
مصطفی سقایی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حمید طهماسبی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر