خرد صنعت اروند

تولید تجهیزات استراتژیک و گلوگاهی بخش حفاری و بهره برداری در منطقه آزاد و تجاری
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خوزستان، خرمشهر
منطقه آزاد تجاری اروند، شهرک صنعتی فاز 2، بعد از کارخانه آسفالت
سایت اصلی

تولید تجهیزات استراتژیک و گلوگاهی بخش حفاری و بهره برداری در منطقه آزاد و تجاری

شرکت خردصنعت اروند در سال 1386 با هدف گذاری مهندسی و تولید تجهیزات استراتژیک و گلوگاهی بخش حفاری و بهره برداری در منطقه آزاد و تجاری اروند ثبت گردید.

اعضا هیئت مدیره
محسن رجایی پور
مدیر عامل
مریم نجفی
ملیحه لطفی
بازدیدهای اخیر