خضرا سازان راد پلیمر پارسیان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
خیابان آرین خیابان فناوری، پارک علم فناوری فارس، اتاق 1130

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

بازدیدهای اخیر