دادار

درگاه داوری الکترونیکی

درگاه داوری الکترونیکی

دادار موسسه داوری و حقوقی میباشد. خدمات دادار شامل مدیریت فرآیند گفتگو و حل و فصل اختلافات ، داوری در شرکتها، داوری در تعهدات و معاملات، دعاوی داوری، قبول داوری، داوری بین المللی، ميانجيگری، انجام امور وكالتی، مشاوره تخصصی حقوقی برای تنظیم و عقد قرارداد‌ در زمینه های تجارت الکترونیک ، سرمايه گذاری، فاینانس، پيمانكاری، ملكی، ثبتی و سایر قراردادهای مدرن می باشد.

بنیان‌گذاران
علی دانشجو
بنیان‌گذار
ابوالفضل غلامی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
ابوالفضل غلامی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر