داده پردازان آسان میوه

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تیموری ، کوچه شهید ابوالفضل قدیر ، خیابان آزادی ، پلاک 493 ، ساختمان دانشگاه صنعتی شریف ، 493 ، طبقه همکف

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
سارا بوربور حسینبیگی
رئیس هیئت مدیره
مجتبی رضاخواه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر