عکس پروفایل داده پردازی آماری اطمینان شرق

داده پردازی آماری اطمینان شرق

اجرای انواع تحلیل های آماری

عکس پروفایل داده پردازی آماری اطمینان شرق

داده پردازی آماری اطمینان شرق

اجرای انواع تحلیل های آماری

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دفتر تهران

بنیان‌گذاران