عکس پروفایل داراتو

داراتو

ارائه خدمات جهت مدیریت هوشمند پس اندازهای مشتریان

عکس پروفایل داراتو

داراتو

ارائه خدمات جهت مدیریت هوشمند پس اندازهای مشتریان

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ

جذب سرمایه

دریافت خدمات شتابدهی