دارو درمان آرنگ

تولید دارو و مکمل
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، خیابان خیابان صائب تبریزی غربی، پلاک ۱، واحد ۱
رایانامه

تولید دارو و مکمل

شرکت دارودرمان آرنگ درسال 1393تاسیس شده است.درزمینه واردات داروهای فوریتی وتک نسخه ای،مکمل وثبت داروومکمل وهم چنین در زمینه تولید داروفعالیت دارد.این شرکت درمجموعه روناک دارو فعالیت می کند.نمایندگی برخی شرکت های اروپایی وآمریکایی رااخذنموده است.هم چنین درزمینه صادرات فعالیت خودرا آغازکرده است.

بازدیدهای اخیر