دارو سازی تسنیم

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خ خالد اسلامبولی ک 6 پ 12 ط 1

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
عباس موحدنیا
مدیر عامل
مهدی پیرصالحی
مدیر عامل
علی موحد نیا
عضو هیئت مدیره
محمدحسین موحدنیا
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر