دانش آرا رنگ

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
کن ، خیابان سر آسیاب ، بن بست بیژن طالب ، پلاک 4 ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
احمد رضا بحرانی
رئیس هیئت مدیره
پریا کارساز
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر