دانش بهاور شایا

تولیدات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه تغذیه دام
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان شیخ بهایی، واحد شماره 168

تولیدات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه تغذیه دام

شرکت دانش بنیان دانش بهاور شایا جهت پیوند دادن تولیدات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه تغذیه دام با بخش صنعت ، هدفمند کردن تحقیقاتی متناسب با نیازهای صنعت دام کشور و در نتیجه شکوفایی و پیشرفت هرچه بیشتر این صنعت در کشور از سال 1393 آغاز به کار نمود.

اعضا هیئت مدیره
عبدالرضا حاجی پور
رئیس هیئت مدیره
مرتضی اربابیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر