دایره سبز آسمان

استارت آپ فعال در حوزه جلبک
انرژی و منابع طبیعی: مدیریت انرژی: مدیریت آلایندگی
زیست فناوری

استارت آپ فعال در حوزه جلبک

دایره سبز آسمان در اواخر سال 98 و با هدف ارزش افزایی از جلبک و استفاده از آن جهت تصفیه هوای شهری شکل گرفت. این تیم علی رغم تلاش‌ بنیان گذاران و دستیابی به دانش تولید بیوراکتورهای شهری و همچنین عقد قرارداد با شهرداری تهران، به علت عدم شناخت صحیح بازار در نهایت در سال 99 منحل گردید.

دریافت خدمات شتابدهی
زیست بنیان
افراک
بازدیدهای اخیر