دایره مینا

کتاب، چاپ و نشر
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
رایانامه

کتاب، چاپ و نشر

یکی از حلقه های مفقوده در صنعت نشر ایران ارتباط ناشر و نویسنده ایرانی با فضای بین الملی است؛ آژانس ادبی دایره مینا تاسیس شده تا بازار نشر ایران سهم فروش بزرگتری در سطح بین المللی برای خودش داشته باشد.

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر