دریا رنگ اصفهان

طراحی و تولید پوشش های صنعتی و رنگ های ساختمانی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خانه اصفهان - خ گلخانه - میدان گلها - کوچه بهاران شرقی پلاک 4

طراحی و تولید پوشش های صنعتی و رنگ های ساختمانی

اعضا هیئت مدیره
عطا محمد بابا احمدی
مدیر عامل
شعله مقربی
رئیس هیئت مدیره
عبد محمد بابا احمدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر