دریا فرین ایرانیان

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
دستگرده ، کوچه شمس آبادی 1 ، خیابان امام خمینی ، پلاک 121 ، طبقه دوم

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
مهدی پوراحمدی
احسان هواکشیان
بازدیدهای اخیر