دقت آزمایان انرژی سانا

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
میدان معلم خیابان شیخ محمد خیابانی نبش کوچه 10

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
مهدی زمانی ناغانی
مدیر عامل
علی قیصری
مدیر عامل
محمد مهدی عباسی
رئیس هیئت مدیره
ندا رحیمی پور ناغانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر