دلشید

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
جهاد-خیابان هجدهم-خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی-پلاک 148-طبقه سوم-واحد 8

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
مهدی شکویی نژاد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر